مضراب سنتور تنهایی

ساخت و تولید انواع مضراب سنتور از چوب های گردو و چوب های خاص فانتزی، ساخت 45 الگوی مختلف سبک معاصر و سنتی و ساخت انواع مجموعه های سنتی و معاصر

مضراب سنتور تنهایی