گارگاه پالت سازی مسعود

کارگاه پالت سازی مسعود در شهر ارومیه سازنده انواع پالتهای چوبی مخصوص استفاده در کارخانه های کاشی و همچنین پالت های سردخانه ای

اطلاعات بیشتر:

روز های کاری شنبه تا پنج شنبه از ساعت 7.5 صبح الی 19
تولید انواع پالت چوبی استاندارد جهت صادرات و کارخانجات کاشی و سرامیک پتروشیمی و سردخانه ها در ابعاد های مورد نیاز

چکیده:

تولید پالت های چوبی استاندارد

گارگاه پالت سازی مسعود

تعداد بازدید: 2,935