location-mark شهر خود را انتخاب کنید

ماشین سازی فراکار

سازنده انواع دستگاه های شیبونی دستگاه های شیبونی حالت دهنده و فرم دهنده حلب های خام است از جمله :طرح های کرکره، ذوزنقه، سوئد، ایتالیایی، نماء، پرچین، کرکره ریز، و ....