امداد خودرو شبانه روزی مشعرخواه

کلینیک فوق تخصصی مهرداد، مجهز به امداد خودروی شبانه، تعمیرات انواع موتور و گیربکس اتوماتیک در رشت می باشد.