مپ دکور در رشت

تولیدکننده تخصصی دیوارپوش های سه بعدی در ایران از سال 1394، فعالیت این گروه اکنون تحت قالب شرکت هنر سازان آرایه وارنا در پارک علم و فناوری گیلان به ثبت رسیده است.