مجموعه ورزشی فوتسال نوآوران در تهران

مجموعه ورزشی فوتسال نوآوران در پاکدشت ارائه دهنده امکانات ورزشی فوتسال برای هموطنان ایرانی و افغان در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسال

مجموعه ورزشی فوتسال نوآوران در تهران