کارگاه خراطی ماهون گیل

تولید و فروش ظروف چوبی، پایه، کاسه، بشقاب و لیوان چوبی، جاشمعی چوبی، از چوب های جنگلی آزاد، گردو، راش، افرا، ون و ...تولید و فروش و آموزش رزین اپوکسی

اطلاعات بیشتر:

لاله رسولی دارنده ی دکترا میکروبیولوژی، استاد دانشگاه، مدرک بین المللی رزین و اپوکسی.
مهندس میلاد گلزار مدرس و استاد خراطی،

کارگاه خراطی ماهون گیل

تعداد بازدید: 3,605