ثبت رایگان
  1. تهران
  2. کودک و نوجوان
  3. مهد کودک و پیش دبستانی
  4. دوره های استعداد یابی در مهد کودک یاس
101

دوره های استعداد یابی در مهد کودک یاس

مجموعه کارگاه های استعداد یابی یاس شامل 5 بسته می باشد و هر بسته بیش از 20 فعالیت را شامل می شود

مجموعه اول:آزمایشگاه هوش و خلاقیت 1

مجموعه دوم:آزمایشگاه هوش و خلاقیت 2

مجموعه سوم:آزمایشگاه هوش و خلاقیت 3

مجموعه چهارم:آزمایشگاه هوش و خلاقیت 4

مجموعه پنجم:آزمایشگاه هوش و خلاقیت 5

طی این فعالیت ها کودک به رشته فعالیت های خاصی گرای...

دوره های استعداد یابی در مهد کودک یاس
دوره های استعداد یابی در مهد کودک یاس
دوره های استعداد یابی در مهد کودک یاس
دوره های استعداد یابی در مهد کودک یاس
دوره های استعداد یابی در مهد کودک یاس
دوره های استعداد یابی در مهد کودک یاس
دوره های استعداد یابی در مهد کودک یاس
دوره های استعداد یابی در مهد کودک یاس
فروشنده این محصول:
تماس تلفنی ارسال پیامک حساب واتساپ