ثبت رایگان
105

پیش دبستانی یاس در تهران

کودکان در کارگاه های استعداد یابی یاس علاقه ی خود را پیدا کرده و هر روز پر انرژی با یک ایده جدید کنار مربیان ظاهر می شود و آن را عملی می کند
هدف ما بر پا کردن سیستمی است که امکانات لازم را برای کودکان فراهم کند تا بتوانند راهی برای کار و خدمت به شیوه ای که مناسب نقاط قوت و مهارتشان است پیدا کنند
برنده کسی است که استعداد های خدا دادی خود را بشناسد...

پیش دبستانی یاس در تهران
فروشنده این محصول:
تماس تلفنی ارسال پیامک حساب واتساپ