ماهان استخر جنوب

اجرای صفر تا صد استخر در هرمزگان، خاکبرداری زیر سازی، بتن مگر، آرماتور بندی، قالبندی، تاسیسات ،بتن ریزی، نرمه کشی و عایق بندی، ابندی و کاشی کاری

اطلاعات بیشتر:

و تهیه و توزیع تجهیزات. نوار واتر استاپ .انواع افزودنی‌های بتنی از قبیل ژل میکرو سلیس وو مواد آب بندی و عایق بندی استخر در زمینه ای استخر کاری در بندر عباس