ثبت رایگان
323

گرمخانه پیراشکی

گرمخانه پیراشکی
محفظه ویترین با دمای 90-0 درجه سانتی گراد برای تازه وگرم نگهداشتن پیراشکی - سمبوسه - فلافل و شیرینی
در مدلهای تک سینی رنگی - دوسینی رنگی ودوسینی استیل

گرمخانه پیراشکی
فروشنده این محصول:
تماس تلفنی ارسال پیامک حساب واتساپ