ساخت فروشگاه

جوجه گردان

جوجه گردان
جوجه گردان با کاربرد صنعتی 12سیخ -6سیخ و4سیخ
دارای سینی روغن گیر
چرخدار جهت جابجایی آسان
دارای روشنایی محفطه گریل
مناسب برای فست فودی ها -رستورانها واغذیه فروشی ها

جوجه گردان
فروشنده این محصول: