ماشین سازی حیدری در کرج

تولید و طراحی انواع زنجیرهای صنعتی و دنده زنجیری نصب انواع شاخک فابریک .کوپلینگ فولی و..