کیف پول تمام چرم طبیعی

کیف پول کتی
چرم طبیعی گاوی درجه یک
نمای بیرون از چرم طرح کروکدیلی برجسته استفاده شده
و داخل کیف پول از چرم گاوی ساده
در قسمت های زیرین نمای داخلی از آستر چرم طبیعی استفاده شده
که کار و بادوام و خاص تر میکنه
جای کارت بانکی / عکس /اسکناس و زیپ برای سکه و وسایل ریز ….دارد
چهار کنج این کیف پول از آهنربای مخفی استفاده شده تا میزانی از وسایل داخل ...

خرید محصول:
کیف پول تمام چرم طبیعی
کیف پول تمام چرم طبیعی
کیف پول تمام چرم طبیعی
کیف پول تمام چرم طبیعی
کیف پول تمام چرم طبیعی
کیف پول تمام چرم طبیعی
کیف پول تمام چرم طبیعی
کیف پول تمام چرم طبیعی
فروشنده این محصول: