ساخت فروشگاه

کوئل پیکان پراید سمند پرشیا در تهران

کوئل پیکان پراید سمند پرشیا در تهران

◇کوئل یکی دیگر از قطعات سیستم برق خودرو است.

◇کوئل از اجزای سیستم برقی خودرو است.


◇کوئلدر در خودرو وظیفه‌ تامین برق برای جرقه زدن و احتراق بنزین را دارد.

◇در واقع خودروهای احتراق داخلی برای جرقه‌زنی و تولید انفجار و نیروی درون سیلندر به اختلاف پتانسیلی حدود ۷۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ ولت نیاز دارند.

◇قطعا...

کوئل پیکان پراید سمند پرشیا در  تهران
کوئل پیکان پراید سمند پرشیا در  تهران
کوئل پیکان پراید سمند پرشیا در  تهران
کوئل پیکان پراید سمند پرشیا در  تهران
فروشنده این محصول: