ساخت فروشگاه

سایبان پارکینگ کولا شهریار

سقف ثابت یا سایبان پارکینگ یکی از انواع پرکاربردترین سقف ها است که در اکثر مجموعه های تجاری و حتی منازل شخصی کاربرد بسیار زیادی دارد.اکثر پارکینگ ها نیاز به سایبان دارند و با توجه به کیفیت بالای سقف ثابت این امر امروزه یکی از ضروری ترین نیاز های انواع ساختمان هاست.
خودرو ها به مواظب در برابر باران و نور خورشید نیاز اساسی به سقف ثابت دارند.

سایبان پارکینگ کولا شهریار
فروشنده این محصول: