پلتفرم خودروبین

پلتفرم جامع و انلاین خدمات خودرویی در کشور

اطلاعات بیشتر:

شرکت استارتاپ خودروبین
اولین و جامع ترین پلتفرم خدمات خودرویی در جنوب کشور


اولین نمایشگاه انلاین خودروهای کارشناسی شده در جنوب کشور
اولین مرکز تخصصی کارشناسی 360 درجه خودرو در جنوب کشور
اولین پلتفرم جامع خدمات خودرویی در استان کرمان
اولین فروشگاه انلاین مارکت پلیس تجهیزات ـ لوازم و اپشن خودرو
دارای مراکز منتخب تخصصی خدمات خودرویی در استان کرمان