پذیرش و نمونه گیری آزمایشات در منزل

جهت رفاه حال بیماران ،نمونه گیری در منزل انجام خواهد شد.

با تیمی مجرب مجرب و متخصص مرکز آوای سلامت

پذیرش و نمونه گیری آزمایشات در منزل
فروشنده این محصول:
مرکز خدمات درمانی و پرستاری آوای سلامت

مرکز خدمات درمانی و پرستاری آوای سلامت

ورود به فروشگاه