مرکز خدمات درمانی و پرستاری آوای سلامت

مرکز خدمات درمانی و پرستاری آوای سلامت ارائه دهنده خدمات درمان نوین انواع زخم با بهره گیری از پانسمان ها، انواع تزریقات عمومی و تخصصی و سونداژ معده و مثانه و...

اطلاعات بیشتر:

مرکز خدمات درمانی و پرستاری در منزل آوای سلامت ارائه دهنده خدمات:درمان نوین انواع زخم با بهره گیری از پانسمان ها و دستگاه های نوین درمان زخم،خدمات پرستاری مانند انواع تزریقات عمومی و تخصصی و سونداژ معده و مثانه و...،کنترل علائم حیاتی در منزل،ویزیت پزشک در منزل،پذیرش و نمونه گیری آزمایشات در منزل،خدمات فیزیوتراپی در منزل،خدمات مامایی در منزل،پرستاری و مراقبت درمانی در منزل و بیمارستان

ساعات کاری:
از 7تا 12شب

مرکز خدمات درمانی و پرستاری آوای سلامت