ساخت فروشگاه
146

خدمات حرفه ای کلینیک روانشناسی کریمی نسب

کلیه خدمات مشاره تحصیلی، برنامه ریزی درسی، مقابله با استرس و اضطراب امتحان؛ حل مشکلات شغلی، روابط بین فردی در محل کار و سکس‌تراپی و درمان اختلالات جنسی را نیز ارائه می‌کند.
اختلالات گفتار و زبان؛ تاخیر کلامی عقب ماندگی ذهنی شکاف کام و لب، اختلالات تلفظ. لکنت زبان
اختلالات شناختی؛ عدم تناسب شناخت با سن کودک و اختلالات یادگیری در مدرسه درمان اوتیس...

خدمات حرفه ای کلینیک روانشناسی کریمی نسب
خدمات حرفه ای کلینیک روانشناسی کریمی نسب
خدمات حرفه ای کلینیک روانشناسی کریمی نسب
خدمات حرفه ای کلینیک روانشناسی کریمی نسب
فروشنده این محصول: