گروه صنعتی کارگواه فن در کرج

سازنده انواع هواکش های صنعتی اگزاست، فن دمنده فشار بالا پلاک فن، انواع ایمپلر طبق نمونه یا نقشه، فن انتقال مواد سیکلون نجاری و ...

اطلاعات بیشتر:

www.kargovahfan.com

قفسه ها