کارگاه فرآورده های بتنی سید در صومعه سرا

انواع بلوک، لوله بتنی، تیرچه، مصالح ساختمانی، گچ، سیمان، پودر خاک سنگ، سیمان سفید، سفال، ماسه و ... در صومعه سرا

اطلاعات بیشتر:

ساعات کاری :
از 7 الی 12
از 13 الی 20

کارگاه فرآورده های بتنی سید در صومعه سرا