نمایشگاه کامیون غلامی در مشهد

نمایشگاه انواع ماشین های سنگین، نیمه سنگین، کامیون و ...در نمایشگاه کامیون غلامی در مشهد می باشد.

اطلاعات بیشتر:

ساعات کاری :
از 8 الی 18

نمایشگاه کامیون غلامی در مشهد