نمایشگاه کامیون غلامی در مشهد

نمایشگاه تمامی ماشین های سنگین، کامیون و ...در مشهد

اطلاعات بیشتر:

ساعات کاری :
از 8 الی 18

نمایشگاه کامیون غلامی در مشهد