شرکت کهربا صنعت

شرکت کهربا صنعت خرید و فروش و تعمیر و نصب و نگهداری الکترو موتور ، الکترو پمپ و کفش و شناور پمپ باد و موتور ژنراتور در تبریز

شرکت کهربا صنعت