فروشگاه هدایای تبلیغاتی کادوس پلاس

چاپ و نشر و فعالیتهای مرتبط بازرگانی، بج سینه اختصاصی، انواع پرچم های رومیزی، تشریفاتی و ساحلی، چاپ اختصاصی روی ماگ، پازل، تیشرت، کوسن، ساعت و ...

اطلاعات بیشتر:

فناوران پردیس کاسپین با نام تجاری کادوس پلاس فعالیت خود را نزدیک به یک دهه است که در عرصه تبلیغات، چاپ و نشر و فعالیتهای مرتبط بازرگانی شروع نموده است. کادوس پلاس مراحل اولیه رشد خود را پشت سر گذاشته و در مسیر بازاریابی و تبلیغات خلاقانه، در حرکت است.
مشاوره و راهنمایی صحیح به کسب و کارهای نوپا، در راستای تبلیغات و معرفیشان به بازار، همواره یکی از اهداف و دغدغه های کادوس پلاس بوده و می باشد.