کارگاه صنعتی کبیر سوله

کارگاه صنعتی کبیر سوله ،گروه صنعتی خطیب پیمانکاری مشاوره و طراحی انواع سوله ،کانکس و آلاچیق فونداسیون دیوار چینی ورق شیروانی بدنه سوله پانل سقفی دیواری

کارگاه صنعتی کبیر سوله