ساخت فروشگاه
281

کابین کوتاه کمباین در قم

شرکت پارس کویر اولین تولید کننده کابین کوتاه استاندارد طرح شرکتی که دارای مزایای تولید نسبت به تولید کنندگان دارد از جمله
1_ارتفاع کوتاه برای جلوگیری از برخورد به پل 2_وزن کم(160 کیلوگرم)3-دارای شیشه های سبز برای جلوگیری از تابش مستقیم افتاب4-دارای قفل در ترکیه ایی 5-دارای سیم کشی قوی وضخیم برای جلوگیری از اتش سوزی 6_دارای فایبر کلاس ضخیم7_دارای ا...

کابین کوتاه کمباین در قم
فروشنده این محصول: