سالن پرورش و فروش تخم نطفه دار حسن زاده

سالن چند منظوره پرورش طیور پرورش و فروش انواع نژادهای طیور فروش تخم نطفه دار انواع طیور

اطلاعات بیشتر:

فروش جوجه یک روزه انواع نژادهای طیور
برهما_پاکوتاه_لاری_مرندی_لهستانی_محلی_قوغاز اکراینی_قو غاز چینی_کبک _بلدر چین
وتخم نطفه دار تمام نژادها
بدون محدودیت تعداد در فروش
ارسال به سراسر کشور
ارسال با شرکت های معتبر باربری
پایانه های اتوبوسی
تیپاکس و کالا رسان های مجاز

چکیده:

https://eitaa.com/notfedar https://rubika.ir/nazloshop tel:09143699359 tel:09045747079

سالن پرورش و فروش تخم نطفه دار حسن زاده