جرثقیل سیامک لنگرنشین در نوشهر

جرثقیل سیامک لنگرنشین مجهز به دستگاه های سبک و سنگین، اجاره جرثقیل و همچنین حمل و تخلیه و بارگیری و بالا گذاشتن اجسام در نوشهر و شهر های اطراف می باشد.

جرثقیل سیامک لنگرنشین در نوشهر