سازه گستر جهان آرا

مشاوره، طراحی و ساخت، اکیپ مجرب نصب با تمام تجهیزات، نصب انواع سازه های فلزی صنعتی، سوله، سیلو، سازه های بلند مرتبه، نصب دکلهای فشار قوی، نصب پست برق