کافه کارآفرینی تیم کوچینگ ایرانیان

مرکز ارائه انواع خدمات تخصصی مشاوره مدیریت رشد و توسعه فردی و کسب و کار https://irannian.ir irannian.ir_org@

اطلاعات بیشتر:

کافه کارآفرینی و مشاوره کسب و کار

چکیده:

رشد و توسعه فردی و کسب و کار