شرکت ایمن تجهیز مهر

شرکت ایمن تجهیزمهر یکی ازبهترینها در زمینه تولید و توزیع در صنایع مختلف پزشکی در داخل کشور و همچنین ایجاد تنوع محصولات قابل عرضه در تجهیزات پزشکی سهم بازار و صادرات قابل توجهی را در منطقه به خود اختصاص داده و در قالب یک شرکت بین المللی با ایجاد چندین شعبه در منطقه ، ضمن رعایت اصول شرکت که مهمترین آنها مسئولیت اجتماعی، توسعه مستمر، ارتقای نظام سازمانی و مشتری مداری است با اجرای استراتژی های منعطف و هوشمندانه نیازهای آتی مشتریان را پیشبینی و تأمین نماید.

شرکت ایمن تجهیز مهر