قالی شویی ومبل شویی همشهری

شستشوی فرش دستبافت وماشینی ،مبل ،موکت،رفو، ریشه دوزی ،شیرازه