گروه هنری گنجا

تولید زیر ساخت میناکاری و ساب و پلی استر ظروف مسی مثل فیروزه کوبی و مس و پرداز مس و خاتم توسط گروه هنری گنجا در اراک

اطلاعات بیشتر:

تولید زیر ساخت میناکاری و ساب و پلی استر ظروف مسی مثل فیروزه کوبی و مس و پرداز مس و خاتم

گروه هنری گنجا