گلسرا نجفی شهریار

تولید و پرورش انواع صیفی جات، فروش انواع درختان مثمر و غیر مثمر، گلهای آپارتمانی و باغچه ای، عرضه کننده خاک کود برای گل باغچه ای و آپارتمانی، گلدان سرامیکی در شهریار می باشد.

اطلاعات بیشتر:

ارسال به سراسر کشور
آماده همکاری با کلیه ارگان های دولتی و خصوصی

ساعات کاری :
از 7 الی 20