گلخانه رز هلندی شاخه بریده (مینل)

تولید، پرورش و پخش عمده انواع گل رز شاخه بریده و ارسال به سراسر کشور