گل و گیاه مالکی در رشت

تولید، توزیع و تهیه انواع گیاهان فضای سبز، نهال میوه، طراحی و اجرای فضا سبز، انواع گیاهان آپارتمانی، کاکتوس، انواع گلدان سفالی و سرامیک، مشاوره و فروش انواع خاک، کود در رشت می باشد.