مجتمع گل و گیاه افرا سبز شمال

خرید و فروش انواع درختان مثمر و غیر مثمر، انواع مرکبات و میوه های استوایی و نیمه استوایی و درختان تنومند و انواع پالم زینتی، و درختچه زینتی، ارسال به سراسر کشور و اجرا خدمات فضا سبز، اماکن دولتی و شهرداری ها و ویلا و شهرک ها در مجتمع گل و گیاه افرا سبز شمال در مازندران می باشد.

اطلاعات بیشتر:

شعبه ۲:گیلان ،چابکسر،جنب دبیرستان عفاف،کوچه مالارا

مجتمع گل و گیاه افرا سبز شمال