تالار گلستان

تالار گلستان واقع در شهر رشت، مرکز برگزاری کنسرت ها، سمینارها، همایش ها و جشنها همچنین محل برگزاری نمایشگاههای تخصصی می باشد

تالار گلستان

تعداد بازدید: 62,953