درب طلایی پارسه

گروه بهتاش درب طلایی پارسه تولید کننده دربهای اتوماتیک در ایران

اطلاعات بیشتر:

درب طلایی پارسه
این شرکت جزع پیشگامان صنعت درب اتوماتیک در ایران می باشد.
گروه درب طلایی تولید کننده دربهای اتوماتیک شیشه ای
کرکره
پارکینگی
و هم چنین دربهای بیمارستانی
دربهای سربی
دربهای اتاق عمل
دربهای فولدینگ
دربهای تلسکپی
دربهای کرو
و دربهای گردان میباشد.