گل و گیاه پالمیران در آمل

گل و گیاه پالمیران در آمل: انواع گل های سیکاس، نخل، لاتانیا یوکا فونیکس، گل و گیاه و درختان تنومند، کاج ستاره ای، کاج لاوفسن، کاج نوئل و ..

اطلاعات بیشتر:

ساعات کاری :
از 7 الی 21

گل و گیاه پالمیران در آمل

تعداد بازدید: 1,397