تولیدی گل اصفهان لوتوس

تولید و پرورش انواع گل های فصلی، گل شب بو، داوودی، جعفری و ... به صورت عمده با قیمت مناسب از تولید کننده و ارسال به سراسر ایران در تولیدی گل اصفهان لوتوس می باشد.