درب و پنجره گره چینی فلزی رضایی

کارگاه فنی طرح و تکنیک این افتخار را دارد که ساخت محصولات گره چینی سنتی فلزی را با استفاده از ابزار آلات رایج در صنعت فلز کاری و بدون نیاز به دستگاههای CNC تولید نماید.

درب و پنجره گره چینی فلزی رضایی