مجتمع تولیدی صنعتی جنرال کمپرسور

مجتمع تولیدی صنعتی جنرال کمپرسور: سازنده انواع مخزنهای کمپرسور، کفپاش، ساکشن، روغن ریز و ...در ابعاد مختلف، فروش و تعمیر انواع کمپرسور، فروش کامل لوازم کارواش

مجتمع تولیدی صنعتی جنرال کمپرسور