کارخانه فوم الماسی

تولید فوم های سقفی، ورق های یونولیت سقفی و ورق های دیواری. قابلیت ارسال به شهر های نزدیک ایلام

کارخانه فوم الماسی