کاشی سرامیک فرزانگان قرن

نمایشگاه کاشی سرامیک فرزانگان قرن نماینده انحصاری چندین کارخانه در یزد میبد از جمله گلدیس پرشین میلاد مهرداد خاطره باستان مجتمع

اطلاعات بیشتر:

نواع کاشی ۱۰۰ ۱۰۰ پرسلان _۸۰۸۰ پرسلان_ ۶۰۶۰ خاک قرمز پرسلان_ ۱۲۰۶۰ _۱۲۰۴۰ پرسلان خاک قرمز _ ۶۰۳۰ خاک قرمز و غیره ...
تنوع زیبایی کیفیت
انتخاب یک حس خوب با شماست
ساعت کاری مجموعه :
۸ الی ۴ عصر ...عصرها ۶ الی ۹ شب