کارگاه آموزش و تولید فرش گلیم و گبه نگین

آموزش فرش، گلیم و گبه در زیباترین طرح ها و در کیفیت عالی با نخ های ابریشم و مرینوس و همکاری با بافنده های مجرب در کارگاه فرش نگین

کارگاه آموزش و تولید فرش گلیم و گبه نگین