فنس عبدی

فنس عبدی

تعداد بازدید: 942

درباره فنس عبدی

تولید انواع فنس و پایه فنس در گیلان

چکیده
تولیدی توری فنس گابیون سه پیج با مرغوب ترین مفتول ایران مفتول گالوانیزه زنجان و تولید پایه فنس نبشی گالوانیزه ضد زنگ با شاخک میله گرد 12 و سوراخ شده جهت بستن فنس بهترین گزینه برای محصور کردن محیط اراضی کشاورزی و دور باغ

توضیحات
جنس مفتول از مرغوب ترین نوع گالوانیزه ضد زنگ زنجان میباشد و جنس پایه ها ...

فنس عبدی