گروه فنی مهندسی آریا

خدمات نگهداری استخر، جکوزی، سونای خشک، سونای بخار، حوض آبسرد، تونل مه و...کلیه امور مربوط به تاسیسات برقی و سیستم تصفیه